Altanbygge. Vendelsö

Rivning befintlig uteplats, ny tillbyggnad. Haninge